Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

O NAŠICH SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

Tato stránka poskytuje informace o tom, kdo jsme a o právních podmínkách, které se mohou vztahovat na používání webových stránek vybelime.cz a vybielime.sk, ať již jako registrovaného uživatele nebo bez registrace, a veškerých produktů nebo služeb, které si u nás objednáte.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Vybelime.cz umístěného na webovém rozhraní www.vybelime.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

ČÁST A: A. Informace o společnosti GLOBE MAX TRADE LTD

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost GLOBE MAX TRADE LTD, registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 11553908), se sídlem na adrese Unit Q35 Astbury Road, Peckham SE15 2NL, Londýn, SE15 2NL. Společnost Globe Max Trade s.r.o. je společnost registrovaná v  ČR (identifikační číslo společnosti 05052025), se sídlem na adrese Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5.

Společnost Globe Max Trade s.r.o („GMT“)  je naším partnerem, který nám pomáhá s prodejem a plněním našich smluvních závazků na mezinárodní úrovni a je společností, s níž uzavřete smlouvu ohledně jakékoli nákupu produktů nebo služeb. Společnost Globe Max Trade s.r.o. přijme vaši platbu a schválení dopravci doručí vaše objednávky. Úplné informace o vrácení zboží peněz naleznete v části našich Smluvních podmínek.

Máte-li jakékoli otázky (ať již se týkají našich produktů a služeb, této webové stránky, kterýchkoli z našich smluvních podmínek, či čehokoli jiného), nebo chcete-li uplatnit nárok týkající se doručení zboží, kontaktujte nás.

Část B: SMLUVNÍ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Smluvní podmínky se vztahují na vaše používání webové stránky na adrese www.vybelime.cz a na jakoukoli objednávku učiněnou prostřednictvím této webové stránky. Smluvní podmínky platí bez ohledu na to, jakým způsobem přistupujete k webovým stránkám, včetně všech technologií nebo zařízení, pomocí kterých vám společnost zpřístupňuje webovou stránku doma, na cestách nebo na prodejně. Tyto smluvní podmínky si pečlivě pročtěte a doporučujeme, abyste si je stáhli nebo vytiskli a uchovali jejich kopii pro budoucí použití. Přístupem, procházením, používáním, registrací nebo zadáním objednávky na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste si tyto smluvní podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasili s jejich obsahem v plném rozsahu. Nesouhlasíte-li s těmito smluvními podmínkami v plném rozsahu, pak tuto webovou stránku prosím nepoužívejte.

Vaše používání této webové stránky se řídí veškerými právními sděleními uvedenými na této webové stránce, která se vztahují k vašemu používání této webové stránky, spolu se všemi platnými smluvními podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Smluvní partner

Zaevidovaným prodejcem u všech smluv o nákupu a prodeji produktů společnosti GLOBE MAX TRADE LTD z webových stránek je společnost Globe Max Trade s.r.o. Společnost Globe Max Trade s.r.o. přijme vaši platbu a schválení dopravci doručí vaše objednávky.

Globe Max Trade s.r.o., Viktora Huga 377/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 05052025

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262173

Adresa pro doručování: Globe Max Trade s.r.o., Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 12-Belárie

Kontaktní e-mail: info@vybelime.cz

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím

Přijetí vaší objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že vyplnění online formuláře pro objednání bez registrace nezakládá přijetí vaší nabídky k nákupu našich produktů a služeb z naší strany. O obdržení a zahájení zpracování vaší objednávky vás budeme co nejdříve informovat e-mailem. Přijetí vaší objednávky z naší strany nastane v okamžiku, kdy je produkt expedován nebo v okamžiku zahájení poskytování služeb, které jste si od nás objednali. K tomu dojde nejpozději do 1 týdne po obdržení platby od vás. Před expedicí produktů má společnost GLOBE MAX TRADE LTD právo zrušit objednávku z jakéhokoli důvodu včetně zákonných a regulačních důvodů.

Doba trvání smlouvy s vámi začíná běžet ode dne obdržení tohoto emailového potvrzení o tom, že produkty vám byly odeslány, a trvá až do posledního dne vašeho práva tyto produkty vrátit.

Nemůžeme-li vám dodat produkt nebo službu, které jste si objednali, nebudeme vaši objednávku zpracovávat a budeme vás o této skutečnosti informovat písemně elektronickou poštou. Pokud jste již mezitím zaplatili za daný produkt nebo službu, vrátíme vám peníze v plné výši, jakmile to bude technicky možné.

Pokud by splnění objednávky (nebo jakéhokoli jejího aspektu) bylo nezákonné či protiprávní, včetně z důvodu porušení pravidel pro vývozní omezení či sankce, mají společnosti GLOBE MAX TRADE LTD a Globe Max Trade s.r.o. právo zastavit nebo zrušit plnění objednávky kdykoli včetně po expedici produktů a/nebo sdělení, že vaše objednávka byla přijata a že se zpracovává. Berete na vědomí, že společnosti GLOBE MAX TRADE LTD a Globe Max Trade s.r.o. nenesou za těchto okolností žádnou odpovědnost.

Platba

Platbu přebírá náš partner, společnost Globe Max Trade s.r.o., který nám pomáhá s prodejem a plněním našich smluvních závazků na mezinárodní úrovni.

Akceptované způsoby úhrady

Můžete platit platební kartou, kreditní kartou či jiným alternativním způsobem úhrady uvedeným v rámci procesu objednávky bez registrace. Společnost Globe Max Trade s.r.o. může kdykoli změnit způsoby úhrady, ale tato skutečnost nemá vliv na žádnou již zadanou objednávku. Dostupnost určitého způsobu úhrady může záviset na vaší zeměpisné poloze.

Platba

Zadáte-li objednávku na naší webové stránce, uznáváte a souhlasíte s tím, že: Zadáte-li objednávku na naší webové stránce, uznáváte a souhlasíte s tím, že: (i) společnost Globe Max Trade s.r.o. vám bude účtovat prostřednictvím způsobu úhrady, který jste si zvolili, vaši objednávku a částku, která případně vznikla v souvislosti s objednávkou; (ii) poskytnete platné a aktuální informace za (a) svou osobu a (b) podle okolností i za jinou osobu, ale pouze pokud vám tato osoba předtím udělila svůj výslovný souhlas s výše uvedeným; (iii) společnost Globe Max Trade s.r.o. může používat nástroje, software nebo služby zpracovatelů úhrad pro zpracování transakcí jejich jménem a (iv) pokud společnost Globe Max Trade s.r.o. neobdrží vaši úhradu od vydavatele vaší karty z jakéhokoli důvodu, zavazujete se uhradit všechny splatné částky na požádání a způsobem, který společnost Globe Max Trade s.r.o. přiměřeně okolnostem určí.

Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet partnera Globe Max Trade s.r.o. 2701136161 / 2010 (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
 • kreditní kartou VISA, Mastercard, aj….

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

DODACÍ PODMÍNKY Smluvního partnera GMT

Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY GMT

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu  hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Vyloučení odpovědnosti

Není-li výslovně uvedeno jinak v těchto smluvních podmínkách, vylučujeme veškerá prohlášení, záruky, smluvní podmínky (bez ohledu na to, zda výslovné, či konkludentní podle platných zákonů či zvykového práva nebo jinak) v nejširším rozsahu, který umožňují platné právní předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nejsou přiměřeně předvídatelné a které vyplývají nebo vznikly v souvislosti s těmito smluvními podmínkami nebo vaším používáním webové stránky.

Tyto vyloučení se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem za dodržení ostatních závazných právních předpisů, jejichž použití nelze vyloučit v zemi, kde máte bydliště. Stane-li se kterékoli z ustanovení těchto vyloučení odpovědnosti nebo výjimek protiprávním, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelným, pak se takové ustanovení považuje za oddělitelné od zbývajících ustanovení a nemá vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Nic, co je uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za škodu na zdraví či smrt způsobenou naší nedbalostí. Tyto smluvní podmínky webové stránky dále neomezují ani nevylučují jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nesmíme omezovat či vylučovat podle platných zákonů.

Další právní upozornění

Dále se na této webové stránce mohou nacházet právní upozornění týkající se vašeho používání této webové stránky, která spolu s těmito smluvními podmínkami upravují vaše používání této webové stránky.

Postoupení a práva třetích osob

Nejste oprávněni postoupit či subkontrahovat žádná ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle těchto smluvních podmínek žádné třetí osobě bez našeho písemného souhlasu.

Jsme oprávněni postoupit, převést či subkontrahovat kterákoli z našich práv či kterékoli z našich povinností podle těchto smluvních podmínek na jakoukoli třetí osobu podle svého vlastního uvážení. Pokud jsme však zapojili třetí stranu do plnění části smlouvy s vámi, zůstáváme vůči vám odpovědní za celé splnění naší smlouvy, jakož i za plnění třetí strany.

Pouze vy a společnosti GMT a GLOBE MAX TRADE LTD máte právo uplatňovat nároky vyplývající ze smluvních podmínek. Žádná třetí strana není oprávněna uplatňovat nároky vyplývající z těchto smluvních podmínek, ať už na základě zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo příslušných místních právních předpisů.

Zřeknutí se práv

Žádné odložení či prodlení při uplatnění kteréhokoli z našich práv nebo opravných prostředků podle těchto smluvních podmínek neznamená zřeknutí se uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku ani nemá vliv na následné uplatnění tohoto práva či opravného prostředku z naší strany. Jakékoli zřeknutí se práv z naší strany musí být sjednáno písemně.

Oddělitelnost

Bude-li kterákoli z těchto smluvních podmínek shledána protiprávní, neplatnou či nevynutitelnou příslušným soudem, zbývající smluvní podmínky zůstávají platné a účinné v plném rozsahu.

Úplnost dohody

Tyto smluvní podmínky a každý dokument v nich výslovně uvedený představují úplnou dohodu mezi vámi, společností GMT a námi a nahrazují jakékoli a veškeré předchozí podmínky, záruky a/nebo prohlášení v maximálním možném rozsahu, který umožňují platné právní předpisy.

Rozhodné právo, soudní příslušnost a jazyk

Jakékoli záležitosti, které vyplývají z vašeho používání této webové stránky (včetně jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a námi prostřednictvím této webové stránky), se řídí zákony Anglie a Walesu a vztahuje se na ně nevýhradní soudní příslušnost soudů v Anglii a Walesu. Pokud jste spotřebitelem s bydlištěm v členském státě EHP, můžete uplatnit nárok na vymáhání svých práv spotřebitele v souvislosti s používáním této webové stránky před soudy v Anglii a Walesu nebo soudy vaší země, kde máte bydliště, přičemž je dohodnuto a rozumí se, že toto rozhodné právo nemůže v žádném případě ohrozit úroveň ochrany spotřebitele, kterou zaručují právní předpisy vaší země pobytu. Veškeré smlouvy o nákupu a prodeji produktů GLOBE MAX TRADE LTD z webové stránky budou uzavřeny v jazyce těchto smluvních podmínek.

Změny těchto Všeobecných smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo příležitostně provádět změny a úpravy těchto smluvních podmínek a doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a udržovali si přehled o aktuálně platných podmínkách, které se vztahují na vaše používání této webové stránky. V případě změny nebo aktualizace těchto smluvních podmínek vás na tuto skutečnost na webových stránkách příslušným způsobem upozorníme. Další přístup, procházení a používání této webové stránky se považuje za souhlas s jakýmikoli změnami či aktualizacemi našich smluvních podmínek.

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlují, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme při používání webové stránky. Můžete se rovněž seznámit se zásadami přístupnosti společnosti GLOBE MAX TRADE LTD. Vezměte prosím na vědomí, že pokud souhlasíte se smluvními podmínkami, předpokládá se, že jste si rovněž přečetli a jste srozuměni se zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.